zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.
Przedawnienie
Jeśli nie jesteś pewien czy Twoje zadłużenie uległo przedawnieniu?
Przeczytaj uważnie ten artykuł


       Poniżej przedstawiamy okresy przedawnień różnych zobowiązań. Jednak należy mieć na uwadze jeden istotny fakt:
Każde przedawnienie liczone jest od momentu ostatniej czynności uznającej zadłużenie np. spłaty części zadłużenia, podpisania ugody, czy też uzyskania przez wierzyciela prawomocnego nakazu zapłaty lub też innego wyroku wydanego przez Sąd. Każdy wyrok wydany przez Sąd przedawnia się dopiero z upływem 10 lat.
      Uwaga przedawnienie samo w sobie jest tylko prawem dłużnika do odmowy zapłaty należności. Jeśli np. po okresie przedawnienia dłużnik zapłaci chociaż część zadłużenia wówczas oznacza to że uznaje zadłużenie i bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo. To samo dotyczy ugody.Niezależnie od tego czy z robimy to w okresie biegu przedawnienia czy też po nim.
      Po jakim czasie Twoje długi ulegną przedawnienieniu???

Po 1 roku przedawnią się:

 • Roszczenia wynajmującego wobec najemcy, oraz najemcy wobec wynajmującego (oba z tytułu zniszczeń lub nadpłaconego czynszu)

Po 2 latach przedawnią się:
 • Debet na rachunku bankowym
 • Roszczenia wynikające z umowy sprzedaży
 • Roszczenia wynikające z umowy o dzieło
 • Rachunki za usługi telekomunikacyjne

Po 3 latach przedawnią się:
 • Zadłużenie na karcie kredytowej
 • Świadczenia alimentacyjne
 • Zadłużenie z tytułu czynszu
 • Świadczenie z umowy o pracę
 • Roszczenia wynikające z umowy ubezpieczeniowej
 • Część należności z tytułu podatków(np. podatek od nieruchomości)

Po 5 latach przedawnią się:
 • Część należności z tytułu podatków (np. podatki dochodowe, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych

Po 10 latach przedawnią się:
 • Należności wobec ZUS
 • Długi spadkowe
 • Roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub innej powołanej do tego instytucji


vivus.pl

W jaki sposób liczymy bieg przedawnienia???

Prawne przedawnienie długu to najlepsza broń każdego dłużnika. Może on skorzystać z tzw. terminu przedawnienia. Pozwala ono „zawiesić” spłatę długu na czas nieokreślony. Ale UWAGA!!! dobrowolne uregulowanie jego części „odwiesza” dług. Dlatego firmy windykacyjne robią wszystko by dłużnika złamać i sprawić, że ureguluje choć część swojego długu. Termin przedawnienia liczy się zazwyczaj od dnia gdy stało się ono wymagalne, czyli na przykład od dnia dostarczenia rachunku do domu. Roszczenia terminowe stają się wymagalne z dniem, w którym upływa termin płatności; roszczenia bez określonego terminu – na żądanie wierzyciela.


-------------------------------------------------------------------------------------------

Przedawnienie w praktyce
czyli sposoby na skuteczne pozbycie się długu
wzory pism

       Napisaliśmy wam jaki jest okres przedawnienia dla różnych przypadków, jednak niejednokrotnie z różnych przypadków okresy przedawnienia mogą się różnić. Np. mogła zaistnieć przesłanka powodująca zawieszenie biegu przedawnienia na pewien okres. Pamiętaj nigdy nie wpłacaj zaliczek wierzycielowi ani nie podpisuj ugody, gdyż wówczas bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo!!!


1 Przedawnienie nakazu zapłaty z klauzulą wymagalności.

       Jak wiadomo taki nakaz zapłaty nie przedawnia się nigdy ale zobowiązanie wynikające z niego przedawnia się z upływem 10 lat po zaopatrzeniu go przez wierzyciela (poprzez Sąd) w klauzulę wykonalności. Jednak aby z przedawnienia skutecznie skorzystać należy wystąpić do właściwego sądu z pozwem o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego a w razie gdy komornik zajął już nam pewne nieruchomości lub cokolwiek, np. konto, pensje, samochód itd. należy dołączyć wniosek o zabezpieczenie powództwa. Przygotowaliśmy wzory pism z opisem, jednak dostęp jest płatny. Uzyskasz go po przesłaniu SMS.

WYŚLIJ SMS o Treści: AT.EHXB

Na numer: 91058

Koszt sms to 12,30 zł brutto z VAT

W odpowiedzi otrzymasz link do strony z gotowym wzorem pozwu jaki należy złożyć do Sądu.

Obsługujemy sieci T-Mobil, PLUS GSM, ORANGE I PLAY. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay.

Kontakt z właścicielem serwisu  rafaga@interia.eu         
PHU ARKA 77-400 Złotów Jastrowska 30 NIP 767-000-28-49 Regulamin             ReklamacjeCopyright 2011 - 2015 Sprawdzam siebie - Przedawnienie zobowiązań, długu, kredytu, pożyczki, czynszu, składki ZUS, podatku innych należności